1. Prosimy o wiadomość mailową pod adres reklamacje@cloudshop.pl

Wiadomość powinna zawierać:

a. Zdjęcie/numer dowodu zakupu.
b. Zdjęcia ukazujące reklamowany produkt.
c. Ewentualne zdjęcia uszkodzonej paczki.

2. Wszelkie reklamację prosimy wysyłać wraz z opisem usterki oraz adresem do zwrotu pod adres.

Cloudshop e-papierosy

Marii Curie Skłodowskiej 4A

37-300 LEŻAJSK

Dział reklamacje.

Zasady gwarancji.

1. Firma KOBE udziela 6 miesięcznej gwarancji na baterie/akumulatory, ładowarki od daty zakupu.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
3. Zasięg terytorialny: Gwarancja jest ważna i stosowana wyłącznie na terenie RP.
4. Serwis gwarancyjny prowadzi każdy autoryzowany punkt sieci sprzedaży Cloudshop na terenie całego kraju (adresy na http://www.cloudshop.pl.
5. Reklamacja rozpatrzona będzie w trybie standardowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (do 14 dni) i po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego przedstawionego powyżej.
6. Podczas rozpatrzenia reklamacji nie mamy obowiązku zapewnić sprzętu zastępczego czy serwisowego. Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach przedłużenie o kolejne 14 dni) o stanowisku sprzedawcy odnośnie reklamacji. Koszt wysyłki powrotnej reklamacji pokrywa Cloudshop.
7. Nie odpowiadamy za skutki pośrednie (np. przerwa w użytkowaniu)
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancji nie obejmuje:
1.    Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych.
2.    Zalania baterii, ładowarki liquidem, wodą i innymi substancjami powodującymi zwarcia układów elektronicznych.
3.    Nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją.
4.    Części eksploatacyjnych (kartridże, kartomizery, płyny/liquidy, clearomizery, grzałki)