Regulamin sklepu cloudshop.pl (prosimy o uważną lekturę przed zamówieniem!)


1. Właścicielem domeny cloudshop.pl jest:

Cloudshop

Suite 2107 Lippo Centre Tower 2
89 Queensway, Admiralty, Hong Kong


  2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie cloudshop.pl podane w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Rejestracja i utworzenie konta na stronie sklepu cloudshop.pl jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią regulaminu i jego akceptacją. Konto w sklepie jest tworzone zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga żadnych zobowiązań finansowych. Klient w każdym momencie może złożyć wniosek o zamknięcie jego konta przez przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: biuro@cloudshop.pl.

4. Katalog elektronicznych papierosów, atomizerów, liquidów, baz, pojemników zapasowych itp. prezentowany w sklepie CLOUDSHOP.PL jest ofertą dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych zakupami hurtowymi. Jest to wyłącznie informacja używana do celów handlowych w relacjach pomiędzy podmiotami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi.

5. Płyny z nikotyną i e-papierosy mogą kupować tylko podmioty gospodarcze, które mają wpisaną działalność gospodarczą związaną z handlem lub produkcją wyrobów tytoniowych albo dostarczą właścicielowi sklepu zaświadczenie, że zakupione przez nie płyny z nikotyną potrzebna są do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej..

6. Zakupy w sklepie cloudshop.pl realizowane są drogą wysyłkową, dostawy realizuje Poczta Polska, DHL oraz Inpost.

7. Do każdego wysłanego zamówienia dołączamy paragon fiskalny. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT na zamówione towary, prześlij dane firmy e-mailem po złożeniu zamówienia. Nie wyrzucaj paragonu fiskalnego, gdyż jest on podstawą zwrotu lub reklamacji towaru!

8. Wszystkie towary, które możesz u nas kupić, są dostępne "od ręki" i znajdują się w naszym magazynie. Oznacza to, że Twoje zamówienie zacznie być realizowane od razu po zaksięgowaniu wpłaty. Sprzedawca rości sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zbyt dużych ilości zamówień. W sytuacji takiej jesteśmy zobowiązani zamieścić stosowną informację na stronie głównej.

9. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do obsługi sklepu cloudshop.pl. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Dz.U. z 2014 r. poz.827 z dn. 30 maja 30 maja 2014). Po złożeniu zamówienia, otrzymasz automatyczną odpowiedź z serwisu cloudshop.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Od tej chwili zamówienie znajduje się w trakcie realizacji.

10. Sklep cloudshop.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone przez klienta zamówienie wysłać w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Zob. pkt 5 regulaminu. Zamówienia realizujemy według kolejności księgowania wpłat . Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki.

11. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz odsyłając produkty kompletne, nie naruszone w terminie 14 dni od daty otrzymanie produktu. UWAGA! Bezwzględnym warunkiem uznania zwrotu jest dołączenie do przesyłki paragonu fiskalnego - zwroty bez paragonu nie będą uwzględniane. Zwrot pieniędzy za zamówione towary (ale jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sklep postępuje zgodnie z art. 33 Dz.U. z 2014 r. poz.827 z dn. 30 maja 30 maja 2014). Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni, używając tego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument. Koszty przesłania towaru do nas pokrywa klient.

12. Zwroty produktów wysyłanych na koszt sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

13. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: a) świadczenia usług, gdy sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego b) umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. d) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania  przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 

16. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni, ale nie dotyczy zwrotu kosztów wysyłki do klienta o ile konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

17. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu  

18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

19. Opłata za zakupy może być uregulowana jedynie poprzez przedpłatę na konto bankowe podane przez sklep cloudshop.pl, dotpay.

20. Bezpłatna wysyłka dotyczy tylko terytorium Polski. Darmowa wysyłka nie dotyczy odbiorców hurtowych posiadających indywidualne rabaty.

21. "Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

22. Promocje organizowane przez sklep są przeznaczone tylko dla klientów indywidualnych (chyba, że w trakcie konkretnej promocji zostanie przekazane inaczej).

23. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

24. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.   24. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o nowych towarach i promocjach.

25. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

26. Odbiór towarów.

26.1 Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży. Lista punktów sprzedaży znajduje się pod adresem https://cloudshop.pl/nasze-sklepy w godzinach pracy punktów sprzedaży.

26.2 Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby (Pełnomocnik). Pełnomocnikiem upoważnionym do Odbioru w imieniu Klienta może być firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub inna,która odbierze zamówiony Towar ze sklepu i dostarczy go do wskazanego w przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

27. Klient kupując ogniwo Li-Ion w rozmiarach 18650, 20700, 21700 i inne bez układu zapezpieczenia PCM/PCB/BMS oświadcza, że jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie. Klient jest świadomy, że akumulatorki te muszą być używane wyłącznie z urządzeniem z właściwym zabezpieczeniem. Ogniwa Li-Ion bez układu zabezpieczenia PCM/PCB/BMS kupione w Cloudshop nie są objęte gwarancją.


Załącznik nr 1
……………..……………………………. Miejscowość, data

Adresat:

Podmiot obsługujący zamówienia:
Cloudshop
Urzędowska 44
23-200 Kraśnik

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia: ………………………………………………
Data odbioru: ………………………………………………
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma. Imię i Nazwisko Kupującego: ……………………………………………… Adres Kupującego: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………… Data i Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) – niepotrzebne skreślić